Công nghệ phần mềm. Lớp liên thông DHTH8BLT

THÔNG TIN

MSSV: 12087501

Tên: Ngô Quốc Hùng.

Lớp: DHTH8ALT

Cơ sở: 1

Trường: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Hệ đào tạo: Đại học liên thông.

Email: hungxu_2008@yahoo.com.vn

Advertisements
%d bloggers like this: