Công nghệ phần mềm. Lớp liên thông DHTH8BLT

EMAIL GIẢNG VIÊN

Học kỳ 6 (2010-2011)

GV. Châu Thị Bảo Hà – Lập Trình Window 1
chauthibaoha@gmail.com
 
GV. Võ Văn Hải – Lập Trình Java Nâng Cao
vovanhaiqn@gmail.com
 
GV. Lê Ngọc Tiến – Công Nghệ Phần Mềm
letien.dhcn@gmail.com
 
GV. Bùi Công Danh – Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
danhbcong@yahoo.com
 

Học kỳ 7 (2011-2012)

GV. Châu Thị Bảo Hà – Lập Trình Window 2
chauthibaoha@gmail.com
 
GV. Hồ Đắc Quán – Quản Lý Dự Án Phần Mềm
hodacquan@yahoo.com

hodacquan99@gmail.com
 
GV. Phạm Thanh Hùng – Phát Triển Web Nâng Cao
pthung_2002@yahoo.com
 
GV. Đặng Thanh Bình – Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin
dangbinhvn@gmail.com

Advertisements
%d bloggers like this: