Công nghệ phần mềm. Lớp liên thông DHTH8BLT

Posts tagged ‘tinh diem tich luy’

[Phiên bản mới].[5/8/2011] Chương trình tính điểm tích lũy.

WEBSITE TRƯỜNG THAY ĐỔI NÊN PHÁT SINH LỖI NÊN CHƯA KHẮC PHỤC

Chạy trên nền Window XP, Window 7. Không cần chỉnh sửa hệ thống như phiên bản cũ nữa. Yêu cầu máy phải có Microsoft Office 2003->2010 (Access), Net Framework 4.0, Nếu là Window 7 thì càng tốt.

Nếu có vấn đề hay tính sai hay có lỗi các bạn hãy mail cho Hùng theo hungxu_2008@yahoo.com.vn. Rất cảm ơn mọi người.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
**LƯU Ý: CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC SINH VIÊN HỌC THEO HỆ TÍN CHỈ, CÒN SINH VIÊN NIÊN CHẾ KHÔNG TÍNH ĐƯỢC.
**Khi tính điểm tích lũy. Chương trình sẽ bỏ qua 2 môn GDQP và GDTC và bỏ qua những môn có điểm F, không tính những môn này. Chỉ tính những môn còn lại và đạt điểm yêu cầu A, B, C hoặc D.(Quy định).

Hãy download bản mới nhất 15/4/2012

Advertisements